V roce 2019 je stále více než 200 tisíc objektů v ČR vytápěno starými kotli na dřevo a uhlí třídy 1. nebo třídy 2., popřípadě technologiemi bez jakéhokoliv výrobního štítku. Podle platného zákona o Ochraně ovzduší musí být tyto kotle odstaveny z provozu do 31.8.2022. Zbývají už pouze tři roky na provedení výměny starého zdroje za nový. Kdo tuto povinnost nesplní, čekají ho finanční sankce a postihy od státu.

Kdo všechno musí výměnu kotle řešit?

Majitelé rodinných domů

Majitelé rodinných bytů

Obce

Podnikatelé

Co přesně říká zákon o používání kotlů?

Staré kotle třídy 1. nebo 2. je možno provozovat do 31.8.2022.

Od 1.9.2022 se nesmí nikde v ČR používat kotle třídy 1., třídy 2. nebo kotle bez výrobního štítku

Obce mají možnost zákon urychlit a mohou kotle třídy 1. a třídy 2. zakázat na svém území už nyní.

Co přesně říká zákon k možnostem nákupu nových kotlů?

požadavky na nové kotle se neustále zpřísňují

kotle třídy 1. a 2. nelze kupovat už od ledna 2014, prodej kotlů 3. třídy byl zakázán od roku 2018

v roce 2019 lze kupovat pouze kot le třídy 4. nebo třídy 5

v roce 2020 už bude možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign

prakticky všechny kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním, které splňují Ekodesign, musí být instalovány včetně akumulační nádrže, jinak je jejich provoz nelegální

zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí

K čemu slouží tzv. „kontroly kotlů"

stát si mapuje, kde jsou ještě v provozu kotle třídy 1. a třídy 2.

každý majitel kotle na dřevo, pelety nebo uhlí musí od 1.9.2022 prokázat, že jeho kotel splňuje požadavky minimálně třídy 3.

povinnost nechat si provést kontrolu je jednou za 3 roky

od 1.1.2020 budou mít kontroloři povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru, ke kterému budou mít úřady přístup. Žádný úředník nemusí chodit k nikomu domů, aby si zkontroloval, jestli má majitel domu platnou kontrolu. Bude stačit podívat se do registru.

kontroly kotlů mohou provádět pouze servisní firmy proškolené výrobcem. Cílem kontrol je mimo jiné odborné seřízení kotlů v provozu, tak aby produkovaly co nejmenší emise

Jaké sankce zákon ukládá:

kdo nedoloží doklad o provedené kontrole, může dostat pokutu až 20.000,- Kč

kdo bude používat kotel třídy 1. a 2. po roce 2022, může dostat pokutu až 50.000,- Kč

kdo spaluje zakázané palivo (například uhelné kaly), může dostat pokutu až 50.000,- Kč

všechny pokuty bude možno udělovat opakovaně

pokuty vybírá a vymáhá celní úřad

Proč byly spuštěny tzv. „kotlíkové dotace"

stát chce poskytnout finanční pomoc alespoň části osob, který musí v letech 2012 až 2022 vyměnit staré kotle za nové.

na dotace si dosáhne 100 tisíc z celkem 350 tisíc domácností, které musí vyměnit staré zdroje za nové

ten, kdo nevyužije kotlíkové dotace, musí platit celou výměnu ze svých peněz.

Jakou technologií je možno nahradit starý nevyhovující kotel

Staré technologie:

Kotel na dřevo nebo uhlí s ručním přikládáním třída 1. nebo 2.

Výhody: nízká pořizovací cena, možnost spalovat uhlí a dřevo Nevýhody: produkuje vysoké emise, má nízkou účinnost, stát zakázal používat od 1.9.2022

Nové technologie:

Kotel na uhlí s ručním přikládáním s akumulační nádrží splňující Ekodesign

Výhody: možnost spalovat levné palivo, původ paliva v ČR = energetická bezpečnost Nevýhody: nároky na prostor - instalace akumulační nádrže, obsluha cca 200 hodin ročně Orientační cena za instalaci 20 kW kotel s akumulační nádrží: 120.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 20 až 25 tisíc Kč

Zplyňovací kotel na kusové dřevo s akumulační nádrží splňující Ekodesign

Výhody: možnost spalovat dřevo z vlastní produkce, původ paliva v ČR = energetická bezpečnost Nevýhody: nároky na prostor - instalace akumulační nádrže, obsluha cca 200 hodin ročně Orientační cena za instalaci 20 kW kotel s akumulační nádrží: 150.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 15 až 20 tisíc Kč

Automatický kotel na uhlí splňující Ekodesign

Výhody: možnost spalovat levné palivo, pohodlná obsluha, původ paliva v ČR = energetická bezpečnost Nevýhody: obsluha cca 20 hodin ročně, prašnost při použití volně loženého uhlí Orientační cena za instalaci 20 kW kotel: 110.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 15 až 20 tisíc Kč

Automatický kotel na dřevní pelety splňující Ekodesign

Výhody: pohodlná obsluha, minimální prašnost, původ paliva v ČR = energetická bezpečnost Nevýhody: obsluha cca 20 hodin ročně, vyšší cena než při spalování uhlí Orientační cena za instalaci 20 kW kotel: 130.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 25 až 35 tisíc Kč podle typu pelet

Kondenzační plynový kotel

Výhody: pohodlná obsluha, nízká vstupní investice Nevýhody: drahé palivo, riziko dodávek do budoucna, závislost na dovozu paliva ze zahraničí Orientační cena za instalaci 20 kW kotel: 80.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 25 až 40 tisíc Kč

Tepelné čerpadlo

Výhody: pohodlná obsluha, nižší provozní náklady než u elektrokotle Nevýhody: velmi vysoká investice, riziko vysoký růst cen za elektřinu, vysoké náklady na údržbu Orientační cena za instalaci 20 kW čerpadlo: 250.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 20 až 30 tisíc Kč Orientační náklady na servis za 15 let provozu (např. kompresor a chladivo): 60 tisíc Kč

Elektrokotel

Výhody: pohodlná obsluha, velmi nízká investice, téměř nulové nároky na servis a údržbu Nevýhody: drahé provozní náklady, vhodné pro menší domy, riziko vysoký růst cen za elektřinu Orientační cena za instalaci 20 kW kotel: 35.000,- Kč Orientační náklady na palivo za topnou sezonu: 60 tisíc Kč

Kontakt


Zvětšit mapu

Martin Hromják
Písečná 5, 79082 Písečná
Email: hromjak@email.cz

Tel.: +420 731 533 645

Dodávané značky materiálu

attack sk

počítadlo.abz.cz